английски образователни конструктори

Списък на
ПРОМОЦИИТЕ
в УЧМАГ

Брайлови игри

bizziebaby 2012 Gold award smlТAwardlogo06GOLDази серия конструктори на Морфун е предназначена за незрящи деца със специални образователни потребности или възрастни учещи Брайловата азбука. Braillephun са разработени с помощта на Кралския Национален Институт за хора с нарушено зрение в Лондон и предлагат един алтернативен начин за упражнения и игри използващи Брайловата азбука. Върху елементите на конструкторите са отпечатани и цифри и букви, за да могат заниманията да бъдат проведени заедно със зрящи играчи. Комплектите са подходящи за хора на възраст над 5 години.

Braillephun

Брайлови букви

Комплект брайлови букви опаковани в картонена кутия.

84 елемента - картонена кутия

купи продукта

Брайлови цифри

Комплект брайлови цифри опаковани в картонена кутия.

84 елемента - картонена кутия

купи продукта